ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุประวัติ    พูลพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วาปีปทุม
สังกัด สพม.เขต 26(มหาสารคาม)