ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิตราภรณ์    ปักษ์สังคะเนย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)