ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จารุวัฒน์    ปัตตานัง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วาปีปทุม
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)