ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อัปสรสวรรค์    เคนโยธา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
สังกัด สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)