ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรี    ชนะภัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)