ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แสงทอง    บริสาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กันทรารมณ์
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)