ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย แสงทอง    บริสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กันทรารมณ์
สังกัด สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)