ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จินต์ภาณี    คำเพราะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ละทายวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)