ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สำรวย    ไชยยศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สตรีวิทยา ๒
สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)