ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำรวย    ไชยยศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีวิทยา ๒
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)