ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เถวียน    รินทร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
น้ำคำวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)