ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อนรรฆศักดิ์    ยศวิจิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ขุขันธ์
สังกัด สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)