ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรินทร์    โพธิ์งาม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)