ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญลือ    กะสิรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอ่าวน้ำเมา
สังกัด
สพป.กระบี่