ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุญลือ    กะสิรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านอ่าวน้ำเมา
สังกัด สพป.กระบี่