ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชำนาญ    ทองมี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุ่งค้าวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)