ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปิยะวุฒิ    ศรีชนะ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ละทายวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)