ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อุรัก    อุ่นใจ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)