ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกฤต    จันทรา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ลือคำหาญวารินชำราบ
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)