ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติคุณ    ท่อนเงิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2