ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลักษมี    สินธุ์งาม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีน้ำคำศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)