ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วินัยจันทร์    รูปใหญ่
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นากระแซงศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)