ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภินันต์    แก้วใส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสะแบง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ