ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายณัฐกิตติ์    ค่อมบุญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศน.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
สังกัด
  สพป.อำนาจเจริญ
e-mail
  Nathtakit@gmail,com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-520088