ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิษณุ    กาญจนาภา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปทุมราชวงศา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)