ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย รณชัย    ธรรมราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหินกองสามัคคี
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ