ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิวัฒน์    ทากุ
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนผักหวาน
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ