ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิตญานุธิพรรณ    พัฒนธรรมวริน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3