ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประกาศิต    ประวันนา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางอำพันธ์วิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)