ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ภรภาดา    ธีรศุทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลชัยภูมิ
สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1