ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ดีรภา    อนุภาพ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียงทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)