ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรชัย    แพงเพ็ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียรวนนท์อุทิศ 2
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3