ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เนรมิตร    ม่วงศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1