ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดิษฐวัฒน์    สิงหภิวัฒน์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นางรองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)