ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เพียรศักดิ์    ลำพองชาติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1