ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชาธร    พองาม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)