ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พณิชย์ภณ    หลักฐิติวัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)