ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรปวีณ์    ทะนานทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)