ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายันห์    วงษ์ชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแจ้งน้อย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1