ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อรพิน    ขุนเพ็ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน นางรองพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)