ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เยาวภา    กล้าขยัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาระยะพัฒนา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1