ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรอนันต์    มาตย์สร้อย
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)