ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุบิน    ฝ่ายเทศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)