ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภัทรวรรธ    พะเนตรรัมย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลวิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)