ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปราณี    นามสว่าง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลวิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)