ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    นิตยวัน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ลานทรายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)