ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมัย    ปานทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรมเทพพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)