ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สรศักดิ์    สีตาชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพนเมืองประชารัฐ
สังกัด
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)