ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนั่นเกียรติ    เพิ่มผล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีปทุมพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)