ยินดีต้อนรับ


นายสุรพันธ์  ร่วมจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดอนแรดวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นายสุรพันธ์    ร่วมจิตร

ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนแรดวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044-558975