ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุรพันธ์    ร่วมจิตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ดอนแรดวิทยา
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)