ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพชยนต์    จันทเขต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วีรวัฒน์โยธิน
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)