ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วินิตย์    พงษ์ชะอุ่มดี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ตาเบาวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)