ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วายุคล    จุลทัศน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กระเทียมวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)